Ανακαινίσεις


Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την ανακαίνιση του χώρου σας με εγγυημένα άριστο αποτέλεσμα αισθητικά και λειτουργικά.
Με ένα τηλεφώνημα ερχόμαστε εντελώς δωρεάν στο χώρο σας για μια πρώτη εκτίμηση ώστε να σας δωθεί άμεσα γραπτή προσφορά όπου θα ανεφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν καθώς και το κόστος των εργασιών αυτών. Η έναρξη, η εκτέλεση και η ολοκλήρωση των εργασιών πραγματοποιείται πάντα στα προσυμφωνημένα χρονικά περιθώρια με συνέπεια και χωρίς ταλάιπωρία.
Δείτε μερικά από τα έργα μας: